Yang Liu1, Jing-xin Mao2, Xiao-dong Wei2, Man Yi2, Xiao-long Zhang2, Ke Zheng3, Xian-xin Chen4, Guo-Ze Wang5 and Bing-bo Chen1,*
Xiujun Yao1, Haofeng Wang 2, Ligong Zhang3, Jingzhang Wu4 and Lijun Wang1*
Yuechen Li1, Yumo Li1, Xuefeng Zhuang1, Guangfu Lv2, Xiaowei Huang1, Zhe Lin1, Yuchen Wang1* and He Lin1*

Tarek A. Wrshana1, Yousry A. Dowidar1, Bahgat A. El-Fiky2, Ali M. El-Rify1, Walaa A. El-Sayed3, Basem M. Ahmed4* 

Pakistan Journal of Zoology

February

Vol. 55, Iss. 1, Pages 1-500

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe