Sheng Niu1, Ali-Raza Jahejo1, Fa-jie Jia1, Xin Li1, Guan-bao Ning1, Ding Zhang1, Hai-li Ma1, Wei-fang Hao2, Wen-wei Gao1, Yu-jun Zhao1, Shi-min Gao1, Jian-hui Li1, Gui-lan Li1, Fang Yan1, Rong-kun Gao1, Huan-chun Chen1,3 and Wen-xia Tian1,*
Iqra Jaffar, Zainab Sehzadi, Muhammad Adeel, Khalid P. Lone and Mehwish Faheem*
Dilara Abbas Bukhari*, Mehwish Faheem, Shamoona Arshad and Khalid P. Lone

Pakistan Journal of Zoology

October

Vol. 54, Iss. 5, Pages 2003-2500

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe