Rongfei Lu1, 2, Zhiyang Liu1, Peng Fang1, Guangyi Chen1, Feng Sun1, Yongjian Fan1, Yijun Zhou1, Tong Zhou1*

Saba Manzoor1,*, Ali Raza Awan1, Abdul Wajid1, Sehrish Firyal1, Muhammad Tayyab1, Muhammad Mansha2, Asim Khalid Mahmood3, Abu Saeed Hashmi1 and Muhammad Wasim1,*
Hafiz Muhammad Ishaq1, Muhammad Shahzad2, Xiaokang Wu3, Chaofeng Ma4 and Jiru Xu1,*
Bian Xunguang1,2, Li Jiancheng1, Xu Chu1 and Yang Li2,3,4,*

Pakistan Journal of Zoology

October

Vol. 50, Iss. 5, Pages 1601-1998

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe