Mousa O. Germoush1,*, Mohsen G. Al-Mutary2, Ahmad R. Al-himaidi3, Muath G. Al-Ghadi3, Daisaku Iwamoto3,4, Yousef Al-anazi3, Aiman Ammari3, Javed Ahmad3,5, Abdulaziz Al-Khedhairy3,5
Xiaojie Ding, Xiling Sun, Zuien Wang, Qiusheng Zheng, Xiaofei Yu, Wenjin Hao, Kejun Wang, Wenjuan Xu and Zhengping Dong*
Sameh S. Tawfik, Ahmed A. Elkady* and Ehab T. Mohamed
Tian-Yi Zhao1, Zi-Qing Liu2, Shu-Fei Ma3, Bo-Yang1, Fan-Fan Guo1 and Ming-Hua Duan1*

 

Mingsan Miao*, Hui Zhao, Jiaojiao Jia, Xiaoyan Fang and Yanyan Miao
Haseeb Nisar1, Usman Pasha1, Kiran Hanif1, Rizwan Abid1Rehan Ahmad Khan Sherwani2, Haja N. Kadarmideen3 and Saima Sadaf1*

Yuan Xing, Congming Tan, Yan Luo and Wenjun Liu* 

Xiujun Yao1, Haofeng Wang 2, Ligong Zhang3, Jingzhang Wu4 and Lijun Wang1*
Zhiyuan Sun1, 3, Xuhui Zhang2,*, Xian Li3, Yanping Huang3, Shiyan Sui3, Weifeng Liu3, Guochao Ni3, Xiaozhou Xu1, Jianbo Yang1, Xue Lian1 and Hui Jia1

Ayesha Muzamil, Hafiz Muhammad Tahir, Shaukat Ali, Iram Liaqat, Aamir Ali, Muhammad Summer

Maha Khalil1, Gamal Shams2, Hosny Abdel Fadil2, Nagah Edrees2, Mostafa Abonorag1, Nasser El-Sabbagh3, Eman A. Ahmed4*

Qi Zhao1, Yuanyuan Hou1, Xiangdong Jin1 and Chen Zhang 2,*

Zhongqing Wang1, Qiuyue Wu1, Ruiling Ye1, Fazul Nabi1,4, Yangfei Shang1, Sarfaraz Ali4 and Juan Liu1,2,3*

Pakistan Journal of Zoology

August

Vol. 54, Iss. 4, Pages 1501-2001

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe