Tomas Jinnerot1*, Karin Malm1, Erik Eriksson1 and Jonas Johansson Wensman2

E-mail | Tomas.Jinnerot@sva.se

Usman Ijaz1, Muhammad Sajid Tahir2, Khalid Abdul Majeed3*, Shahid Iqbal4, Iffat Huma5, S. Firyal6, Ijaz Ahmed7, Shahid Chohan8 and Aamir Riaz Khan9 

Jun Gao1,2, Liang-Liang Yue3, Xianhuan Jiang1, Liju Ni4, Muhammad Aqeel Ashraf5, Yuxun Zhou,1 Kai Li1,* and Junhua Xiao1,*

Rashid Pervez, Santhosh J. Eapen, S. Devasahayam and M. Dinsha

Characterization of entomopathogenic nematode, Stein-ernema carpocapsae from ginger (Zingiber officinale Rosc.) rhizosphere in India
Fareeda Tasneem1, Farah Rauf Shakoori1 and Abdul Rauf Shakoori2,*

 

Yunjun Yan, Zhenming Lü, Tianming Wang, Yongjiu Chen, Jingwen Yang, Baoying Guo, Lihua Jiang, Changwen Wu and Liqin Liu*
Muhammad Rasool1,*, Muhammad Zahid1, Muhammad Ismail Khan1, Qadeem Khan2 and Khalid Khan1
Yanling Xia1,2, Heping Li2, Yuntao Liang2, Jichen Zhao2, Binshan Lu2 and Di Liu1,*
Luo Lei1, Xingxing Deng1, Dengyue Yuan2, Zonglin Zheng1, Chengke Zhu1, Hui Luo1, Baohai Li3, Hua Ye1,* and Chaowei Zhou1,3,*
Gulnaz Afzal1, Ghulam Mustafa2*, Shakila Mushtaq3 and Amer Jamil4

Kajol, A. H. Bhat, Aasha and A. K. Chaubey

Biochemical and molecular characterization of Photorhabdus akhurstii associated with Heterorhabditis indica from Meerut, India
Jam Nazeer Ahmad1,*, Samina J.N. Ahmad1,2,*, Mubashir Ahmad Malik1, Abid Ali1, Muhammad Ali3, Ejaz Ahmad1, Muhammad Tahir2 and Muhammad Ashraf2

 Muhammad Ajmal1, Saima Mustafa1, Fizza Ibrahim Bajwa1, Cheng Zhou2, Guangdong Wen2, Soe Lwin Myint2, Syed Irfan Raza3, Ihtasham Bukhari4, Mubashir Hassan5, Muhammad Faisal6 and Furhan Iqbal1*

Lin Ye, Jie-Lan Jiang*, Jia Xu, Rui-Ting Liu, Yin-Qiu Tian, Qing-Qing Zang, Jia-Yi Cao and Ming-Guang Mao*

Pakistan Journal of Zoology

August

Vol. 54, Iss. 4, Pages 1501-2001

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe