Rafi Ullah1, Sarzamin Khan1,*, Abdul Hafeez1, Asad Sultan1, Nazir Ahmad Khan2, Naila Chand1 and Naseer Ahmad1 
Xue-yang Wang1, Shang-zhi Zhang1, Ming-hui Liu2, Dong Yu1, Yan Ma1, Dong-qiong Fei1, Hai-zhong Yu1 and Jia-ping Xu1,*
Wang Zaigui1,*, Guo Panpan1, Ye Miao1, Sun Linghong1, Zhang Hongfu2 and Liu Chaoliang1,*
Hafiz Muhammad Tahir*, Palwasha Jabeen, Chand Raza, Shaukat Ali

Naila Shahzadi1, Hafiz Muhammad Tahir1*, Shaukat Ali1, Muhammad Farooq Bhatti2, Azizullah1, Shafaat Yar Khan3, Abdul Khaliq4

Guo-dong Zhao1,2*, He-ying Qian1,2, Yi-ling Zhang1,2, Gang Li1, 2, Jian Tang1, 2 and An-ying Xu1,2*

Pakistan Journal of Zoology

August

Vol. 54, Iss. 4, Pages 1501-2001

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe